Ikaalisten Nouseva-Voima ry

Toimintakäsikirja

Perustiedot

• seuran nimi: Ikaalisten Nouseva-Voima ry
• seuran lyhenne: IkNV
• Y-tunnus: 0133057-0
• laskutusosoite: nouski.talous@gmail.com
• perustamisvuosi: 1974 (Riitialan Nouseva-Voima 1926)

Toiminta-ajatus

Ikaalisten Nousevan-Voiman tarkoituksena on edistää liikuntaa ja urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippu-urheiluun tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti (Nouskin säännöt).

Seuran toiminnan pääpaino on kesäsuunnistuksessa.

Ikaalisten Nouseva-Voima haluaa laadukkaan edustus- ja nuorisotoiminnan avulla kehittää kansainvälisen tason kilpasuunnistajia ja menestyä seurana suurviesteissä. Nouskissa ei unohdeta harrastajiakaan ja näin ollen haluamme olla myös koko perheen seura, jossa kaikki seuran jäsenet viihtyvät toimiessaan yhdessä muiden samanhenkisten kanssa.

Visio

Ikaalisten Nouseva-Voima pysyy suunnistuksen huipulla seuraavankin puolivuosisadan ajan. Nouski on suunnistusseura, jossa voidaan kehittyä maailman huipulle, mutta meillä mahtuu liikkumaan myös harrastepohjalla.

Nouski pysyy seurana, joka on tunnettu hyvin järjestetyistä kilpailuista ja hyvistä kartoista.

Arvot ja eettiset linjaukset

Nouskissa jokainen saa harrastaa suunnistusta omien tavoitteidensa mukaisesti kilpasuunnistajana, harrastajana, ohjaajana, valmentajana tai muuten seuratyöhön osallistuvana. Ilmapiiri kannustaa urheilijoita tavoittelemaan kilpailumenestystä jopa kansainväliselle huipulle asti. Korostamme seuramme toiminnassa hyvää käytöstä, terveellisiä elämäntapoja ja päihteettömyyttä.

Ikaalisten Nouseva-Voima on sitoutunut noudattamaan kilpailutoiminnassaan Suomen Suunnistusliiton sekä Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) antidoping-sääntöjä.

Kunnioitamme toiminnassamme liikuntapaikkaamme eli metsää. Tätä korostamme erityisesti lasten ja nuorten ohjauksessa, sillä olemme sitä mieltä, että tämä asenne omaksutaan jo pienenä lapsena.

Nuorisotoimintamme on kasvattavaa, opettavaa, hauskaa ja kannustavaa. Nuorisotoiminnalle tärkeitä asioita ovat ilo liikkua, turvallinen ympäristö opetella lajia, leikinomaisuus, myönteisten elämysten saaminen, luonto ja ystävät. Suunnistuskoulussamme lapset ja nuoret sopivat yhdessä ohjaajien kanssa toiminnan pelisäännöistä ja näiden noudattamista seurataan. Toiminnassamme on tärkeää, että lapsen harrastukseen otetaan vanhemmatkin mukaan.

Nouski asettaa valmennus- ja kilpailutoiminnassa urheilijoiden fyysisen ja henkisen terveyden kilpailullisten tavoitteiden edelle.

Nouski ei salli toiminnassaan kiusaamista eikä seksuaalista ahdistelua.

Nouski toimii tasa-arvoisesti ja suvaitsevaisesti eikä arvota toiminnassaan urheilijoita sukupuolen, kansallisuuden tai muiden vastaavien asioiden perusteella.

Kaikille ohjaajille ja valmentajille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ohjaaja- ja valmentajakoulutuksiin.

Seuran organisaatio ja toimintatavat

Seuraa koskevat päätökset tehdään vuosittain pidettävissä kevät- ja syyskokouksissa. Syyskokouksessa seuralle laaditaan toimintasuunnitelma ja budjetti seuraavalle vuodelle, päätetään jäsen- ja toimintamaksuista, valitaan johtokunta ja toiminnantarkastajat. Kevätkokouksessa käsitellään toimintakertomus, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauksista.

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kahdeksan jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunnassa on jäseniä edustusurheilijoista, nuorisotoiminnasta, kuntosuunnistuksesta ja kartoituksesta. Jokainen osa laatii johtokunnan ohjauksessa omat osuutensa vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon, jotka seuran syyskokous hyväksyy. Eri sektorit valmistelevat omat osuutensa vuoden alussa laadittavaan edellisen vuoden toimintakertomukseen. Toimintasuunnitelmasta ja -kertomuksesta selviävät toiminta sekä harjoitusten, leirien ja erilaisten tapahtumien määrät.

Johtokunnan jäsenet ja heidän vastuualueensa ovat:

• puheenjohtaja johtaa seuran toimintaa ja edustaa seuraa ulospäin
• edustusurheilijoiden edustaja toimii tiedonvälittäjänä urheilijoiden ja seuran välillä sekä kehittää seuratoimintaa edustuksen näkökohdasta
• nuorisojaoston toiminnasta vastaava jäsen toimii tiedonvälittäjänä nuorison ja seuran välillä sekä kehittää seuratoimintaa nuorison näkökohdasta
• kuntosuunnistuksesta vastaava jäsen vastaa iltarastitoiminnasta ja kiintorasteista
• kartoituksesta vastaava johtokunnan jäsen vastaa ajantasaisesta karttamateriaalista ja kartoituksen suunnittelusta
• taloudesta vastaava johtokunnan jäsen (taloudenhoitajan voi olla myös johtokunnan ulkopuolelta seura sääntöjen mukaan)
• alle 20-vuotiaiden edustaja kertoo johtokunnalle aktiivisen nuorison mielipiteet
• sihteeri ja taloudenhoitaja voivat olla myös johtokunnan ulkopuolisia seuran jäseniä

Muita keskeisiä vastuuhenkilöitä ovat kilpailuilmoittaja, seura-asuvastaava, lasten ja nuorten ryhmien vetäjät ja ohjaajat.

Ikaalisten Nouseva-Voima ry on Suomen Suunnistusliiton ja sen alueorganisaation Hämeen suunnistus ry:n jäsen.

Seuran toimintamuodot ja tavoitteet

Lapset ja nuoret

Ikaalisten Nouseva-Voiman on ollut aluksi NuoriSuomi-sinettiseura vuodesta 2004. Vuonna 2018 Nuori Suomi sinettiseura-järjestelmä muuttui Olympiakomitean Nuoriso Tähtiseura –järjestelmäksi ja Nouski sai Nuoriso Tähtiseura-statuksen, mikä merkitsee tunnustusta laadukkaasta nuorisotoiminnasta. Toiminnan toteutumista arvioidaan säännöllisesti kolmen vuoden väliajoin.

Nouskilainen suunnistajan polku alkaa Viikari-ryhmässä suunnistuskoulussa. Viikarina voi aloittaa jo hyvin nuorena, sillä Nouskissa Viikareiden mukana harjoituksen aikana seuraa aina oma vanhempi, isovanhempi tai sisarus. Pyrimme tällä paitsi turvallisiin kokemuksiin, myös siihen, että saamme vanhemmat innostumaan lajista. Ohjattuja harjoituksia on kesäkaudella kerran viikossa.

Kun Viikari uskaltaa mennä metsään yksin ilman vanhempaa, on hän valmis siirtymään Vintiöt-ryhmän jäseneksi. Viikarit ja Vintiöt harjoittelevat paljon yhteisissä harjoituksissa myös sen vuoksi, että siirtyminen ryhmästä toiseen on helpompaa. Vintiöiden harjoitukset ovat luonnollisesti vaativampia kuin Viikareiden. Ohjattuja harjoituksia on tällä ryhmällä kesäkaudella 1-2 kertaa viikossa.

Noin 12-vuotiaina nouskilaiset siirtyvät halutessaan Tehotiimi-ryhmään, joka harjoittelee yhdessä naapuriseuran samanikäisten nuorten kanssa. Vaatimustaso nousee ja harjoitusten kesto kasvaa. Lisäksi harjoituksia järjestetään laajemmalla alueella. Tehotiimistä voi nousta Nouskin edustusryhmään, kun harjoittelu siirtyy tavoitteelliseksi.

Nouskissa kannustetaan lapsia ja nuoria osallistumaan kilpailuihin, koska kilpailu on aina hyvä harjoitus. Pienimpien ryhmälle valitaan kilpailukalenterista lapsille sopivia kisoja ja niihin järjestetään seuran ohjausta. Lasten ja nuorten viestikisoihin pyritään järjestämään seuran omat tai yhdistelmäjoukkueet. Kilpailuihin pääsee osallistumaan kaikki halukkaat. Kilpailumaksut kuuluvat lasten ja nuorten toimintamaksuun rastiviikkoja lukuunottamatta. Harrin huomioi: Eliitisarjat ovat mielestäni sisältyneet myös nuorten osalta

Nouskin nuorisotoiminnassa tavoitellaan liikunnan iloa. Samalla korostamme sitä, että ohjattu liikunta ei mitenkään riitä lapsen liikuntatarpeen saavuttamiseen, vaan lapsen täytyy liikkua muutenkin. Nouskissa ei kiusata, roskata eikä vahingoiteta luontoa.

Edustusryhmä

Nouski on jatkuvasti uudistuva huippusuunnistusyhteisö, jossa urheilijat harjoittelevat määrätietoisesti ja riittävästi kehittyäkseen suunnistajina tavoitteenaan menestys lajin kansainvälisissä kilpailuissa, SM-kilpailuissa ja viestikilpailuissa. Edustusryhmään pääsee noin 15-16-vuotiaana, kun harjoittelu muuttuu selkeästi tavoitteelliseksi. Pääsarjoissa kilpailevia jäseniä edustusryhmässä on n. 15.

Edustusryhmä laatii vuosittaisen toimintasuunnitelmansa, joka hyväksytään seuran syyskokouksessa. Toimintasuunnitelmaan merkataan ryhmän leiritys koko vuoden ajalle, tärkeimmät näyttö- ja arvokisat sekä talkoot.

Tämän lisäksi edustusryhmä laatii pidemmälle tähtäimelle strategian ja tavoitteensa. Tällä hetkellä tämä on laadittu kohden Suomessa järjestettäviä MM-kisoja 2025.

Seuratoiminta ja harrastussuunnistus

Nouskissa tarjotaan harrastesuunnistajille iltarasteja huhtikuulta syyskuulle. Iltarastit järjestetään yhteistyössä Kyrös-Rastin kanssa. Iltarasteille pääsee kertamaksuilla tai seuran jäsenille jäsenhintaan myytävällä kausikortilla. Seuran nuorten harjoituksia tarjotaan harrastesuunnistajille ajoittain käyttöön. Harrastesuunnistajienkin kilpailumaksut kuuluvat toimintamaksuun rastiviikkoja lukuun ottamatta. Harrastamaan pääsee myös ilman toimintamaksua, tällöin kilpailumaksut ovat omakustanteisia.

Seura järjestää jäsenilleen mestaruuskisat iltarastien yhteydessä. Lisäksi seura pitää yhteiset kauden päättäjäiset ja pikkujoulut. Tilaisuudessa palkitaan kaudella menestyneitä edustusurheilijoita ja lapsia sekä seuratoimijoita.
Lasten palkitsemiskäytännöt on kuvattu www.iknv.fi/nuoriso/toimintalinjaus.

Nouskin jäsenillä on mahdollisuus saada koulutusta ratamestarityöskentelyssä, kartoitustoiminnassa, nuorten ohjaamisessa ja valmennuksessa.

Seuralaisia kannustetaan talkootyöhön seuran tapahtumissa. Talkootyöstä ei makseta palkkioita. Talkootyöllä on tärkeä osuus seuran taloudessa, mutta myös meidän seurahengen luomisessa. Talkoilemalla tutustumme toisiimme. Kaikille löytyy joku tehtävä, jonka hän osaa!

Seura tekee jo pitkään jatkunutta yhteistyötä Ikaalisten kaupungin koulujen kanssa. Seura järjestää ja ylläpitää vuosittain keväällä kahden viikon ajan eri tasoisia suunnistusratoja opettajien käytettäväksi suunnistuksen opetuksessa sekä järjestään koulujen väliset suunnistuskilpailut ala- ja yläkouluikäisille.

Seuralla on seuratalo Riitialassa. Talolla voi järjestää seuran tilaisuuksia ja sitä vuokrataan ulkopuoliseen käyttöön. Istumapaikkoja saadaan n. 150 hengelle. Talolla on keittiö ja astiasto n. 200 hengelle. Suihkutiloja talolla ei ole.

Kilpailujen järjestäminen

Nouski järjestää vuosittain sekä suunnistus- että muita kilpailutapahtumia. Tavoitteenamme on aina järjestää laadukas tapahtuma, jossa osallistujat ovat tyytyväisiä. Kaikkien kilpailutapahtumien jälkeen keräämme seuran sisäisen palautteen, jonka perusteella teemme tarvittavia kehitystoimenpiteitä. Säännöllisesti järjestämiämme tapahtumia ovat Helasuunnistus vuorovuosin Kyrös-Rastin kanssa, Kesäillan rogaining, Seitsemisen polkujuoksu ja Jämi Suunnistusmaraton. Haemme säännöllisesti SM-kilpailuja. Seuraavaksi SM-kisaksi meille on myönnetty SM-viesti R1- ja R2-ryhmille vuonna 2025.

Kartoitustoiminta

Kartoitustoiminnan tavoitteena on vastata siitä, että seuran käytössä on kilpailu-, valmennus- ja kuntosuunnistustoimintaan ajantasaisia ja laadukkaita karttoja. Lisäksi ylläpidämme koulukarttoja kaikkien Ikaalisten alakoulujen lähialueilla.

Viestintä

Seuran ulkoisen viestinnän tärkeimmät kanavat ovat kotisivut www.iknv.fi ja Facebook-sivut (Nouski) sekä Instagram-tili (@ikaalistennousevavoima).

Sisäisessä viestinnässä käytetään sähköpostiviestintää, johon seuran nuorison vanhemmat automaattisesti liitetään. Ryhmillä on lisäksi omat WhatsApp-ryhmänsä.

Edustus viestii leireiltään toimintasuunnitelmaan merkattujen vastuuhenkilöiden toimesta.

Paikallislehden kanssa tehdään keväisin viestintäsuunnitelma, johon sisällytetään kalenteri tärkeimmistä tapahtumista ja ennakkojutuista, sekä tieto siitä, kirjoittaako jutun seura vai lehden toimitus. Paikallislehdelle toimitetaan vuosittain päivitetyt urheilijakortit huippuryhmän jäsenistä.

Näkyvyyttä paikallislehdessä on myös nuorisotoiminnalla, josta toimitetaan kauden aikana useita juttuja.