Ikaalisten Nousevan-Voima ry:n rekisterien tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Ikaalisten Nouseva-Voima ry c/o , TÄHÄN OSOITE Ikaalinen
Y-tunnus: 0133057-0
www.iknv.fi
Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa: Juho-Veikko Hytönen jv.hytonen(at)gmail.com

Ikaalisten Nousevan-Voima ry:n rekisterit

Ikaalisten Nouseva-Voima ry:n jäsenrekisteri

  1. Edustusryhmän toimintarekisteri
  2. Nuorisoryhmän toimintarekisteri
  3. Kilpailuihin ja Sata-Häme-rasteille osallistuminen, ilmoittautumis-ja tulostiedot

Tietojen käsittelyn tarkoitus

  1. Yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon pitäminenja yhteydenpito jäsenistön kanssa
  2. Edustusryhmän toiminnan organisoiminen ja seuraaminen, joukkuevalinnat
  3. Nuorisoryhmien toiminnan organisoiminen: yhteydenpito lapsiin ja vanhempiin
  4. IkNV:n järjestämien kilpailujen ja Sata-Häme -rastien lähtöluetteloiden laatiminen ja tulosten ilmoittaminen julkisesti.

Rekisterin tietosisältö

Yhdistyslain mukaisesti kerättävät tiedot jäsenistä:nimija osoite

  1. Edustusryhmän jäsenten omien ilmoitusten mukaan kerätyt tiedot: nimi, sukupuoli ja sarja. ”Karttarekisteri” kunkin oman harkinnan mukaan.
  2. Nuorisoryhmän jäsenten tai heidän vanhempiensa omien ilmoitusten mukaan kerätyt tiedot, alle 18-vuotiailta vanhempien suostumuksella: nimi, ikä ja sarja
  3. Seuran järjestämiin kilpailuihin ja Sata-Häme-rasteille ilmoittautuneiden ilmoittautumisen yhteydessä itse antamat tiedot: nimi, seura, sarja, SSL:n lisenssinumero, emit-numero, tarvittaessa puhelinnumero turvallisuussyistä

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kertyy rekisterinpitäjän omasta toiminnasta(jäsenistöltä kerätyt tiedot) ja kilpailujen osalta kilpailuihin osallistuvien kilpailuja varten antamista tiedoista.

Tietojen päivittäminen

Rekistereistä on aina mahdollista poistua tai tietoja on mahdollista päivittää ilmoittamalla rekisterin ylläpitäjälle.Kansallisten kilpailujen ilmoittautumistiedot ja tulostiedot tallentuvat osittain myös Suomen Suunistusliiton kilpailujärjestelmään Irmaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekistereihin 1 –3 kerättyjätietoja käytetään Ikaalisten Nousevan Voiman oman toiminnanorganisoimiseen.

Rekisteriin 4 kerättyjä tietoja käytetään harraste-ja kilpailutoiminnan toteuttamiseen.

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja eteenpäin muille osapuolille vaan niitä käytetään ainoastaanseuran omaan toiminnan tarpeisiin lukuun ottamatta rekisteriä 4 siltä osin, kuntietoja tallennetaan myös Suomen Suunnistusliiton kilpailujärjestelmään Irmaan.

Tietoja ei siirretä EU:n ai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekistereitä ei säilytetä manuaalisesti. Tiedot on tallennettu sähköisesti ja ne on suojattu sähköisesti eivätkä niihin pääse käsiksi kuin rekistereitä hoitavat henkilöt