Tavoitteet

Harjoittelussa pyritään nuorten suunnistajien taitotason ja fyysisen kunnon kehittämiseen sekä liikunnallisen elämäntavan saavuttamiseen. Jokainen nuori kuuluu johonkin ryhmään ja ryhmän vastaavan kanssa suunnitellaan yhdessä omat tavoitteet ja rakennetaan ohjelmaa niiden saavuttamiseksi. Tämä tulee erityisesti esille tehotiimiläisten ryhmässä. Nuoria kannustetaan kilpailemaan. Kilpailemista ja tuloksia tietenkin seurataan mutta lapsia ja nuoria ei aseteta “paremmuusjärjestykseen” kilpailemisen ja pärjäämisen myötä. Mukaan mahtuu varmasti, vaikka ei kävisi lainkaan kilpailemassa. Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrän kasvattaminen kuuluu myös seuramme tavoitteisiin.

Tärkeänä tavoitteena on myös aiemmin mukana olleitten nuorten pitäminen mukana toiminnassa tarjoamalla heille monipuolisia harjoituksia ja muuta yhteistä mielekästä toimintaa, sekä opastamalla ohjaustehtäviin.Olemme kirjanneet tavoitteeksemme myös positiivisen ilmapiirin ja hyvän me-hengen edelleen jalostamisen. Toimintamme on ympärivuotista.

Meitä ei ole koskaan liikaa. Seuramme haluaa saada mukaansa uusia nuoria ja lapsia hauskan harrastuksen pariin ja tätä tavoitellaan vuosittaisen suunnistuskoulun avulla. Suunnistuskoulu on myös paikka, mistä pyritään värväämään vanhempia mukaan harrastukseen, joko suunnistamaan itse tai tulemaan mukaan ohjaajiksi.

Nuorisotoiminnan tavoitteet vuodelle 2022:

• ylläpitää ja kehittää positiivista ilmapiiriä ja liikunnan riemua harjoituksissa ja niiden ulkopuolella.
• pitää jo toiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret perheineen mukana järjestämällä heille monipuolisia harjoituksia ja toimintaa ympärivuotisesti
• hyödyntää suunnistuksen yleisen kiinnostavuuden kasvu ja saada mukaan uusia lapsia ja perheitä suunnistuskoulun ja koulun suunnistusviikon avulla sekä olemalla mukana kaupungin erilaissa esittelytilaisuuksissa
• tarjota pidemmälle ehtineille mahdollisuutta systemaattiseen, tavoitteelliseen harjoitteluun
• nuorten suunnistajien taitotason ja fyysisen kunnon kehittäminen
• uusien nuorten kannustaminen kilpailemaan ohjaajien tukemina ennakolta sovituissa valikoiduissa lasten kilpailuissa, pidetään omat harjoituskisat alkukaudella (harjoitellaan lähtökarsinaa, emit-leimausta, maaliintuloa ym.)
• jatkaa seurayhteistyötä Kyrös-Rastin kanssa TehoStars-ryhmänä ja järjestää yhteiset kilpailutreenit KyRa:n pienten ryhmän kanssa. 2022 päävastuu kilpailutreenistä on Nouskilla.
• jatkaa nuorten kilpailuihin opastamista yhdessä Kyrös-Rastin kanssa vuorovuosin järjestettävillä harjoittelukilpailuilla.
• laajentaa yhteistyötä edustuksen kanssa nuorten harjoittelussa.
o Yhtenä esimerkkinä nimikkoharjoitukset, esim. Mikon treeni, jossa Mikko on laatinut harjoituksen ja esittää sen esimerkiksi videotervehdyksenä nuorille.
o Nuorten leireillä edustuksen vierailuja/harjoitukseen osallistumista.
o Yhteistyön laajentamisen näkökulmasta nuorisovastaava on syytä olla mukana edustuksen harjoitusviestinnässä.

• kilpailullisesti:
o saada uusia nuoria ja lapsia innostumaan kilpailemisesta
o saada useita suorituksia Hämeen Kompassi kisoissa kymppisakkiin ja saada vähintään yksi edustuspaikka alueotteluun
o saada yksi edustuspaikka Kultainen kompassi-finaaliin
o saada Hämeen Kompassiviestiin vähintään kaksi joukkuetta
o kaksi A-finaalipaikkaa henkilökohtaisessa SM-kisassa
o Koululiikuntaliiton mestaruuskisoissa kaksi nouskilaista urheilijaa palkinnoille ja kaksi muuta 20 joukkoon