Alla ajankohtaisia uutisia ja tiedotuksia Nouskin nuorisotoimintaan liittyen.

Nouskin kevätkokous pidetään tiistaina 27.4.2021 Teams-palaverina. Ohjeet kokoukseen liittymiseen on allaolevassa kokouskutsussa
13.4.2021