iknv.fi

Tavoitteet

Tavoitteet

Harjoittelussa pyritään nuorten suunnistajien taitotason ja fyysisen kunnon kehittämiseen. Jokainen nuori kuuluu johonkin ryhmään ja ryhmän vastaavan kanssa suunnitellaan yhdessä omat tavoitteet ja rakennetaan ohjelmaa niiden saavuttamiseksi. Tämä tulee erityisesti esille tehotiimiläisten ryhmässä. Nuoria kannustetaan kilpailemaan. Kilpailemista ja tuloksia tietenkin seurataan mutta lapsia ja nuoria ei aseteta  "paremmuusjärjestykseen" kilpailemisen ja pärjäämisen myötä. Mukaan mahtuu varmasti, vaikka ei kävisi lainkaan kilpailemassa. Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrän kasvattaminen kuuluu myös seuramme tavoitteisiin.

Tärkeänä tavoitteena on myös aiemmin mukana olleitten nuorten pitäminen mukana toiminnassa tarjoamalla heille monipuolisia harjoituksia ja muuta yhteistä mielekästä toimintaa, sekä opastaminen ohjaustehtäviin.Olemme kirjanneet tavoitteeksemme myös positiivisen ilmapiirin ja hyvän me-hengen edelleen jalostamisen. Toimintamme on ympärivuotista.

Meitä ei ole koskaan liikaa. Seuramme haluaa saada mukaansa uusia nuoria ja lapsia hauskan harrastuksen pariin ja tätä tavoitellaan vuosittaisen suunnistuskoulun avulla. Suunnistuskoulu on myös paikka, mistä pyritään värväämään vanhempia mukaan harrastukseen, joko suunnistamaan itse tai tulemaan mukaan ohjaajiksi.


Tavoitteet vuodelle 2019:


  •         ylläpitää ja kehittää positiivista ilmapiiriä ja liikunnan riemua harjoituksissa ja niiden ulkopuolella

• pitää jo toiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret perheineen mukana järjestämällä heille monipuolisia harjoituksia ja toimintaa ympärivuotisesti

• houkutella mukaan uusia lapsia ja perheitä suunnistuskoulun ja koulun suunnistusviikon avulla sekä olemalla mukana kaupungin erilaissa esittelytilaisuuksissa

• tarjota pidemmälle ehtineille mahdollisuutta systemaattiseen, tavoitteelliseen harjoitteluun

• nuorten suunnistajien taitotason ja fyysisen kunnon kehittäminen

• uusien nuorten kannustaminen kilpailemaan tekemällä täsmäiskuja ennalta sovittuihin lasten kilpailuihin, pidetään omat harjoituskisat alkukaudella (harjoitellaan lähtökarsinaa, emit-leimausta, maaliintuloa ym.)

• lisätä seurayhteistyötä Kyrös-Rastin kanssa Tehotiimin ja mahdollisesti myös Vintiö-ryhmän kanssa

• lisätä yhteistyötä edustuksen kanssa nuorten harjoitusten yhteydessä, samoin edustuksen leirien yhteydessä voisi käydä heidän harjoituksiansa tekemässä

• koulutussuunnitelman laatiminen ohjaajille

• kilpailullisesti: 

         o saada uusia nuoria ja lapsia innostumaan kilpailemisesta 

         o saada useita suorituksia Häme Cup-sarjassa kymppisakkiin saada yksi edustuspaikka alueotteluun 

         o saada yksi edustuspaikka Kultainen kompassi-finaaliin 

         o jonkun urheilijan sijoittuminen 20 sakkiin jokaisessa henkilökohtaisessa SM-kisassa 

         o Koululiikuntaliiton mestaruuskisoissa kaksi nouskilaista urheilijaa palkinnoille ja kaksi muuta 20 joukkoon 

 

 


 

iknv-net