iknv.fi

Tähtiseura

Lapset ja nuoret suunn rgb 72dpi-1


Nuori Suomi-sinetti myönnetään urheiluseuralle, jonka toiminta täyttää sinettiseuran laatuvaatimukset. Vaatimuksiin kuuluu esimerkiksi toiminnan suunnitelmallisuus, ohjaajien koulutus, harjoitusten laadukkuus ja toiminnan ympärivuotisuus. Sinettiseuran toiminta tarkastetaan kolmen vuoden välein. Nouski on Ikaalisten ainoa sinettiseura. 

Elokuussa 2015 pidettiin kolmen vuoden paussin jälkeen jälleen tiukka auditointitilaisuus. Lopputuloksena saimme jälleen oikeuden kantaa sinettiä seuraavien kolmen vuoden ajan. Emme silti aio vetelehtiä näinä välivuosinakaan vaan koko ajan pyrimme ylläpitämään harjoitusten korkeaa tasoa. Sinettiseurojen vaatimukset löytyvät sivuilta www.valo.fi -> sinettiseurat jne, jos haluat niitä tarkastella. Seuraavan kerran haemme sinettiä jälleen kaudella 2018. Sinettijärjestelmää ollaan muuttamassa Tähtiseura-järjestelmäksi. Seuraamme tätä tilannetta ja olemme tietenkin mukana. Tähtiseura-järjestelmässä on muitakin osa-alueita kuin nuorisotoiminta, joten seuramme aktivoituu todennäköisesti myös muilla osa-alueilla, kunhan ohjeita tulee pitkin kevättä.

Nuorisojaoston toiminnassa tukeudutaan vahvasti suunnistusliiton Reilua peliä rasteilla - teemoihin sekä Nuoren Suomen arvoihin. Onhan seuramme ollut sinettiseura vuodesta 2004 lähtien. Näitä arvojamme emme ole muuttamassa-ne ovat vuosien varrella osoittautuneet hyviksi ohjenuoriksi.

1. Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan

Jokaisella toimintaan osallistuvalla on mahdollisuus suunnistaa kilpailuissa ja kuntorasteilla omalla tasollaan. Tarjoamme jäsenillemme monipuolisia ja moniarvoisia mahdollisuuksia osallistua seuratoimintaan: seurassa voi toimia itse suunnistusharjoittelun lisäksi ohjaajana tai iltarastiavustajana, olla apuna erilaisten leirien, tapahtuminen ja kilpailujen järjestämisessä tai kilpailumatkoilla kuljettajana ja huoltajana. Pääasiana on kuitenkin mahdollisuus harrastaa suunnistusta. Toivomme kaikkien lapsien ja heidän vanhempiensa kokevan suunnistuksen kannustavana, kasvua ja kehitystä tukevana toimintana, jossa korostuvat tasavertaisuus ja leikinomaisuus.

2. Suunnistaja huomioi kanssaharrastajat ja ympäristön

Suunnistaja on esimerkkinä muille ja toimii reilun pelin periaatteita noudattaen. Jokaisen ryhmän ja heidän vanhempiensa ja ohjaajiensa kanssa käydään pelisääntökeskustelut. Näiden pohjalta toimivat kaikki: lapset, ohjaajat ja vanhemmat. On myös lupa puuttua sellaiseen käytökseen joka rikkoo näitä sovittuja sääntöjä. Tähän teemaan liittyy myös kestävä kehitys ja sitä toteutamme näkyvimmin suunnistusvaatteiden ja -varusteiden kierrättämisenä sekä mm. kimppakyydeissä. Näin voimme toimia ympäristökasvattajana ja lisätä ympäristövastuullista käyttäytymistä.

3. Suunnistus edistää terveyttä ja hyvinvointia

Suunnistus edistää fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Doping ei kuulu suunnistukseen eikä suunnistukseen liitetä tupakkatuotteita, alkoholia tai huumausaineita. Pelisääntökeskustelujen myötä kaikkien seuran jäsenten sekä muiden tapahtumapaikoilla olevien odotetaan omalla käyttäytymisellään luovan hyvinvoivan ja kannustavan yhteisön.

iknv-net