iknv.fi

Tähtiseura

Lapset ja nuoret suunn rgb 72dpi-1


Suomen Olympiakomitea voi myöntää Tähtiseura-tunnuksen urheiluseuralle, jonka toiminta täyttää Olympiakomitean tähtiseuralle asettamat laatuvaatimukset. Yleisiä laatuvaatimuksia on seuran hallinnolle, johtamiselle, viestinnälle ja markkinoinnille, seuraihmisten yhteisöllisyydelle, taloudelle, olosuhteille ja seuratoiminnan yleisille linjauksille.

Tähtiseuratunnuksia voidaan tällä hetkellä antaa Lasten ja Nuorten toiminnalle sekä Aikuisten liikunnalle, huippu-urheilun tähtiseuratunnuksia seurat voivat hakea vuonna 2019-2020. Nouskin tähtiseuratunnus on haettu Lasten ja Nuorten toiminnalle. Nouski on Ikaalisten ainoa Tähtiseura.

Aikaisempi laatutunnus, Sinetti oli myönnetty seuralle elokuussa 2015. Syyskuulla 2018 pidettiin kolmen vuoden paussin jälkeen jälleen tiukka auditointitilaisuus, jota ennen oli jo tehty laaja ja monipuolinen selvitys seuran toiminnasta. Lopputuloksena saimme oikeuden kantaa Tähtiseura-tunnusta seuraavan 3 vuoden ajan. Seuratoiminnan laatu muodostuu arjen laadukkaasta tekemisestä, tarkoituksemme on säilyttää toimintamme laatu vähintäänkin nykyisellä tasollaan. 

Tähtiseurojen tarkemmat vaatimukset löytyvät olympiakomitean sivuilta johon tässä linkki. Mikäli linkki ei toimi, löydät vaatimukset https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/tahtiseuran-laatutekijat/.

Seuramme tulee todennäköisesti aktivoitumaan Tähtiseura-tunnuksen hakemisessa myös Aikuisten liikunnalle sekä huippu-urheilulle - kunhan ne molemmat tulevat mahdollisiksi.

Nuorisojaoston toiminnassa tukeudutaan vahvasti suunnistusliiton Reilua peliä rasteilla - teemoihin sekä Nuoren Suomen arvoihin. Onhan seuramme ollut sinettiseura vuodesta 2004 lähtien. Näitä arvojamme emme ole muuttamassa-ne ovat vuosien varrella osoittautuneet hyviksi ohjenuoriksi.

1. Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan

Jokaisella toimintaan osallistuvalla on mahdollisuus suunnistaa kilpailuissa ja kuntorasteilla omalla tasollaan. Tarjoamme jäsenillemme monipuolisia ja moniarvoisia mahdollisuuksia osallistua seuratoimintaan: seurassa voi toimia itse suunnistusharjoittelun lisäksi ohjaajana tai iltarastiavustajana, olla apuna erilaisten leirien, tapahtuminen ja kilpailujen järjestämisessä tai kilpailumatkoilla kuljettajana ja huoltajana. Pääasiana on kuitenkin mahdollisuus harrastaa suunnistusta. Toivomme kaikkien lapsien ja heidän vanhempiensa kokevan suunnistuksen kannustavana, kasvua ja kehitystä tukevana toimintana, jossa korostuvat tasavertaisuus ja leikinomaisuus.

2. Suunnistaja huomioi kanssaharrastajat ja ympäristön

Suunnistaja on esimerkkinä muille ja toimii reilun pelin periaatteita noudattaen. Jokaisen ryhmän ja heidän vanhempiensa ja ohjaajiensa kanssa käydään pelisääntökeskustelut. Näiden pohjalta toimivat kaikki: lapset, ohjaajat ja vanhemmat. On myös lupa puuttua sellaiseen käytökseen joka rikkoo näitä sovittuja sääntöjä. Tähän teemaan liittyy myös kestävä kehitys ja sitä toteutamme näkyvimmin suunnistusvaatteiden ja -varusteiden kierrättämisenä sekä mm. kimppakyydeissä. Näin voimme toimia ympäristökasvattajana ja lisätä ympäristövastuullista käyttäytymistä.

3. Suunnistus edistää terveyttä ja hyvinvointia

Suunnistus edistää fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Doping ei kuulu suunnistukseen eikä suunnistukseen liitetä tupakkatuotteita, alkoholia tai huumausaineita. Pelisääntökeskustelujen myötä kaikkien seuran jäsenten sekä muiden tapahtumapaikoilla olevien odotetaan omalla käyttäytymisellään luovan hyvinvoivan ja kannustavan yhteisön.

iknv-net